Activiteit Manda vrouw

Middelpunt: Vrouw +/- 50 jaar

Doel: vrouwen laten inzien dat het belangrijk is om een baan te vinden en te gaan werken.

Voorbereiding:

* Informatie verzamelen

* Folders maken

* Voorbereidingen bijeenkomsten

* Plan van aanpak maken

* Contact leggen met de vrijwilligers centrale in Utrecht ten behoeve van vrijwilligerswerk voor de vrouwen.

Activiteit:

Één keer per maand wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst is voor open en toegankelijk voor iedereen, maar het doel is en blijft de vrouw aan een baan helpen. Tijdens deze activiteit leggen wij stapsgewijs uit wat de voordelen zijn van het werken. Sociale contacten leggen, integreren, taalverbetering enzovoort zijn punten die aandachtig besproken zullen worden. Ook zullen wij sprekers uitnodigen die deze ervaring hebben meegemaakt zodat zij de vrouwen kunnen enthousiasmeren.