Computer training

Het organiseren van drie bijeenkomsten voor oudere leden van onze vereniging (50+) om voorlichting te geven over de mogelijkheden en het gebruik van de computer. Deze voorlichting zal gegeven worden door jonge leden van onze vereniging.

Drie dagdelen

  • Dagdeel 1: het gebruik van Woord
  • Dagdeel 2: het gebruik van Excel
  • Dagdeel 3: Het gebruik van internet

Om deze activiteit mogelijk te maken hebben wij een ruimte nodig waar wij draadloos kunnen internetten. Alle deelnemers (tussen 20 a 25) zullen eigen laptop meenemen. Per 5 deelnemers zullen wij 1 vrijwilliger inzetten die hun zal ondersteunen.

Deze informatieve bijeenkomst is voornamelijk ter bevordering van de integratie en emancipatie van deze doelgroep (50-,+) in de Nederlandse samenleving. Veel van onze ouderen leven nog steeds in een isolement en begrijpen te weinig van hun omgeving. Door informatie te geven over de mogelijkheden van de computer hopen wij hun isolement te doorbreken doordat ze weten hoe ze aan de noodzakelijke informatie kunnen komen en ze meer feeling krijgen met de Nederlandse samenleving en de rest van de wereld.

Deze drie bijeenkomsten zijn heel erg laagdrempelig. Wij willen de deelnemers bekend maken me het gebruik van de computers. Het gaat om een eerste kennismaking met deze programma’s en met

internet. Het bestuur zal de deelnemers informeren, waar ze verder kunnen om deze vaardigheden beter te ontplooien (zie cursussen die in wijkorganisaties en buurthuizen al worden aangeboden).

Wij hebben de ouderen het huis uit gekregen, maar drie keer is niet genoeg. Wij willen dat zij kennis nemen met de regulier aanbod van bijvoorbeeld buurthuis of wijkbureaus. deze informatie zullen wij na afloop van de derde bijeenkomst geven aan alle deelnemers. Wij hebben een brugfunctie.