Ontmoeting jongeren en ouderen

Wij willen dat jongeren en ouderen (eerste en tweede generatie Mandaean) dichter bij elkaar komen. Dat ze in dialoog met elkaar gaan, dat ze elkaar beter begrijpen, dat ze elkaar kunnen en willen vertellen wat voor ze staan, dat beide partijen de ruimte en het vertrouwen krijgen om eigen wensen, behoeften en angsten met elkaar te delen. Wij willen dat het contact tussen eerste en tweede generatie (ouder en volwassen wordend kind die in Nederland is opgegroeid) beter wordt.

Om tot deze ontmoeting te komen zullen wij een aantal fasen doorgaan:

* Vertegenwoordigers van tweede generatie jongere Mandean en eerste generatie ouderen komen bij elkaar. Tijdens deze ontmoeting worden de lijnen uitgezet voor de grote activiteit. De bedoeling is dat de jongeren een onderdeel van de uitvoering van het programma in eigen handen krijgen net als de ouderen.

Verplichte onderdelen van het programma zijn:

Onderdeel jongeren: Deze laten aan de ouderen zien, waarom ze Nederland als moederland beschouwen. Ze vertellen wat ze van dit land zo leuk vinden en waarom ze zich Nederlanders voelen. Ze gaan de ouders overtuigen hoe mooi en warm Nederland is. De jongeren vertellen hoe ze hun toekomst in Nederland zien (angsten, wensen, ontwikkelingsmogelijkheden).

Een ander onderdeel van het programma is dat zij op het podium iets laten zien van Nederland die ze heel erg leuk vinden: muziekgroep, cabaretier, theaterstuk….De regel is dat de jongeren zich vast moeten houden aan de inhoud van deze twee onderdelen. Hoe ze verder vorm daaraan willen geven is het aan hen.

Onderdeel ouders: De ouders hebben ook een onderdeel van het programma waarin ze de jongeren laten zien de cultuur, gewoontes en geschiedenis van Irak. Waarom de ouders (eerste generatie) zo gek zijn van eigen land. Waarom ze zich Irakees voelen, waarom hun wortels en hun hart nog daar liggen en waarom ze dit gegeven aan de kinderen willen overdragen. Ook de ouderen zijn vrij om op allerlei manieren te bepalen hoe ze deze onderdelen gaan uitvoeren. Wordt afgesproken dat beide partijen uitzondering eigen aandeel voorbereiden. Voor beide partijen wordt een verrassing hoe de uitvoering er uit komt te zien.

* De jongeren komen bij elkaar om vorm te geven aan het programmaonderdeel jongeren. Werving jongeren, commissie vormen van jongeren die bereid zijn vorm te geven aan het programma. Deze jongeren zullen meerdere malen bij elkaar komen.

* De ouderen komen ook meerdere malen bij elkaar om vorm te geven aan het programmaonderdeel ouderen. Werving ouderen, commissie vormen van ouderen die bereid zijn voor te geven aan dit onderdeel van het programma….

* De grote activiteit waarbij jongeren en ouderen bij elkaar komen.Het programma zal als volgt eruit komen te zien:

i. Twee presentatoren 1 voor de jongeren en een voor de ouderen.

ii. Twee lezingen of presentaties (de vorm moet nog bepaald worden)

iii. Dialoogmoment (een aantal stellingen worden in gemêleerde groepen met elkaar besproken).

iv. Twee optredens (inhoud van de optredens moet nog bepaald worden).

* Evaluatie van de activiteit door de vertegenwoordigers van jongeren en ouderen. Tijdens deze evaluatie worden plannen gemaakt om minimaal 1 keer per jaar bij elkaar te komen om een gemeenschappelijk thema met elkaar te bespreken. Deze commissie zorgt erdoor dat de gemeenschappelijke thema’s komen.

WAAROM WILT U DEZE ACTIVITEIT ORGANISEREN?
WAAROM IS DEZE ACTIVITEIT ZO BELANGRIJK VOOR UW DOELGROEP/ACHTERBAN?

* De kinderen distantiëren zich van eigen roots,

* De kinderen begrijpen de ouders niet

* De kinderen groeien in twee culturen. Ze zien soms het hebben van allochtone ouders als een knelpunt iets waarvoor ze zich schamen. Ze zien niet de meerwaarde, wat ze van huis meegekregen hebben, de rijkdom aan cultuur, kennis van ander land, kennis van andere manier van leven…

* De relatie kind en ouder wordt door deze verschillen heel groot.

* De ouders zijn verdrietig omdat ze niet weten waarom eigen kinderen niet voelen wat ze voelen.

* Er ontstaat onbegrip en frustratie aan beide kanten.

 

3. WAT WILT U BEREIKEN MET DEZE ACTIVITEIT?

EMANCIPATIE à

Intern met elkaar praten over serieuze problemen zodat de knelpunten helder worden en mogelijk naar oplossingen gekeken wordt.

CULTUURBELEVING & ONTMOETING à

Deze activiteit staat in het teken van het bij elkaar brengen van twee groepen. Namelijk jongeren en ouderen. Helaas is de band verwaterd omdat er een cultuur verschil inzit. Ouderen zijn opgegroeid in land van herkomst met eigen normen en waarden. Terwijl de jongeren met de Nederlandse cultuur zijn opgegroeid. Doordat we beiden ons beeld showen, hopen elkaar te begrijpen en zo dichterbij elkaar te komen.

PARTICIPATIE à

Door de jongeren en de ouderen een presentatie te laten geven, participeert iedereen. Na de presentatie worden stellingen weergegeven die de knelpunten naar voren brengen. Door steeds de jongeren en de ouderen aan het woord te laten wordt er gepartcipeerd door beide doelgroepen.

2. VOOR WIE ORGANISEERT U DEZE ACTIVITEIT?

Dit is een activiteit gericht op de Mandaeeers in Nederland. Het is voor ons heel erg belangrijk dat wij intern goed kunnen communiceren en een eenheid zijn, om vervolgens volwaardig met de rest van de Nederlandse samenleving te kunnen meedoen.

7. Wanneer vindt het project plaats?

Wij zouden graag deze activiteit vanaf dit jaar (2014) willen laten plaatsvinden,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>