Politiek

1. Korte omschrijving van de activiteit

Aanleiding: Hoe kan het zijn dat de leden van onze organisatie die in ons land van herkomst een goede opleiding hebben gevolgd, helemaal niet thuis zijn als het over de Nederlandse politiek gaat? Waarom weten wij niet wat een parlementaire democratie inhoudt? Hoe werkt de tweede kamer? Hoe vaak worden de Nederlanders gevraagd om te stemmen? Hebben de allochtonen die eigen nationaliteit behouden het recht om te stemmen? Wanneer kunnen wij wel stemmen en wanneer niet? Velen van ons zullen geen antwoord kunnen geven op deze belangrijke vragen

Er zijn tegenwoordig politieke partijen die helemaal tegen allochtonen zijn. Welke partijen behartigen de belangen van onze doelgroep en welke politieke partijen juist niet?

Wat is de rol van de koningin in de Nederlandse politiek?

Om antwoord te geven aan al deze vragen organiseren wij een politiek debat met vertegenwoordigers van alle politieke partijen die actief in de stad Utrecht zijn. Tijdens dit debat krijgen deze vertegenwoordigers de tijd om de deelnemers aan het debat te informeren over de punten die ze in hun eigen politieke programma hebben staan. Een voorzitter zal dit debat leiden.

Als onderdeel van dit project en om de theorie toe te passen in de praktijk organiseren wij met 60 van onze leden een begeleid bezoek naar de tweede kamer in den Haag. Op deze manier kunnen onze leden een beeld vormen over hoe de politiek in Nederland functioneert.

2. Wat is het doel van de activiteit(en)?

Wij zijn vluchtelingen die uit een dictatuur zijn gevlucht. Wij wonen al meer dan 15 jaar in Nederland en het is nu het moment om te voelen en te beleven wat een democratie is.

Wij willen dat onze leden gebruik gaan maken van hun stemrecht. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij in staat zijn om een bewuste keuze te maken voor de politieke partij die het beste bij hun ideologie en manier van denken past. Wij willen gaan stemmen op een politieke partij die onze belangen behartigt.

Onze leden zullen zich volwaardige burgers voelen op het moment dat ze weten wat ze gaan stemmen en hoe het land waar ze wonen geregeerd wordt.

3. Hoe leveren de activiteiten een bijdrage aan de doelstellingen van de subsidie flexibel budget welzijn?

Onze leden voelen zich sterker in hun schoenen op het moment dat ze in staat zijn om te kunnen stemmen op de partij die het beste om hun eigen belangen behartigt.

We worden volwaardige burgers op het moment dat wij kennis hebben van politiek en hoe het land geregeerd wordt.

We gaan daardoor beter participeren. Wij gaan drempels verlagen, we voelen ons betere burgers.

4. Voor wie is/zijn de activiteit(en) bedoeld? En op welke manier wordt er rekening gehouden met de vraag of behoeften van Utrechters?

Deze activiteit is bedoeld voor onze leden en andere inwoners van Utrecht die dit onderwerp interessant vinden.

5. Wat zijn de verwachte resultaten? Maak de resultaten inzichtelijk (kwantitatief en kwalitatief).

Wij verwachten dat minimaal 100 van onze leden actief mee gaan doen aan het debat.

Wij verwachten dat minimaal 20 niet leden van onze organisatie ook nieuwsgierig zijn een mee doen aan het debat.

Tijdens het debat zullen wij ook vertellen dat wij als onderdeel van deze activiteit een excursie gepland hebben naar de tweede Kamer. De aanwezigen kunnen zich alvast aanmelden voor de excursie.

De deelnemers aan deze activiteit kunnen nu antwoord geven op de vragen die wij al eerder in deze aanvraag hebben geformuleerd.

De betrokkenheid en de participatie van de deelnemers is gestegen. Ze voelen zich nu volwaardige burgers die in staat zijn om te stemmen op de politieke parti die het dichtst bij hen staat

Wij verwachten dat 60 van onze leden mee gaan naar de excursie in den Haag.

6. Met welke organisatie(s) werkt u samen?

Met alle politieke partijen die actief zijn in de stad Utrecht: VVD, Groen Links, D66, Pvda, CDA….

Ook met de tweede Kamer in Den Haag.