Pubergedrag

Doel stelling

1-korte beschrijving van de activiteit:-

Wij willen een bijeenkomst voor ouders en toekomstige ouders organiseren om meer te weten hoe omgang met pubers die groeien in twee culturen. Hoe kun je als ouder met hen communiceren, hoe voorkom je conflicten met je kinderen, hoe kun je als ouder compromissen sluiten met je kinderen?

Wij gaan in gesprek met jeugdzorg Utrecht om een pedagoog te vinden die deze bijeenkomst voor ons wil leiden.

2-waarom willen we deze activiteid/ dit project uitvoeren

De puberteit is overal al een moeilijke periode maar vooral voor pubers in onze doelgroep, die immers opgroeien in twee verschillende culturen; de strenge, gesloten cultuur waar hun ouders in zijn opgegroeid en de open, vrije cultuur in Nederland.

Veel jongeren raken hierdoor van slag en komen in aanraking met hulpverlening of justitie.

Hoe kunnen wij als ouders ervoor zorgen dat deze periode toch goed verloopt en onze kinderen een goede mix van beide culturen meekrijgen?

Doel groep:-

3-voor wie is de activiteit/ het project bedoeld.

Voor ouders van pubers en ook voor toekomstige ouders die over een aantal jaren met deze problematiek ook geconfronteerd zullen worden.