Doel

mandi nederland

Doel van de verenigen:

1-De religieuze aspect:- het uitoefenen van rituelen, religieuze en sociale aangelegenheden door de leden van de Mandeeërs gemeenschap.

(de mandaëse religie gelooft in het monotheïsme. Dopen in water is één van hun rituelen. Hun laatste profeet is Johannes de Doper. Zij hebben hun eigen taal. Het is een van de Semitische talen).

2-De sociale aspect:- het verstevigen van de sociale relaties van de Mandeeërs en het zoeken naar de beste manieren om te integreren in de Nederlandse samenleving.

De activiteiten genoemd in voormelde doelomschrijving dienen uitsluitend algemeen nut te beogen in de zin van artikel 5b AWR, ofwel de daarvoor in de plaats getreden wettelijke regeling.

Voor het behalen van zijn doelen heeft de mandi een gebouw nodig in Utrecht voor zijn activiteiten.

De activiteiten bestaat uit:

Het verzorgen van mandidiensten:

  • wekelijks op zondag om vanaf acht uur (8:00) .
  • elegenheidsdiensten bij huwelijk en overlijden.
  • diensten in het kader van mandeeën dopen, feest- en gedenkdagen.

-Het onderhouden van mandigebouw en manditerrein ten behoeve van bovengenoemde activiteiten;

-Het(financieel) ondersteunen van door het bestuur aangewezen mandi ANBI instellingen;

-Het organiseren van ledenbijeenkomsten en een jaarlijkse ledenvergadering met een financieel jaaroverzicht.

-Organiseren van conferenties, lezingen, voorlichtingen over mandeeës histories en geschiedenis;

-Het realisering van een samenwerking en overleg met ander in Nederland en europies gemeenschap werkzame instanties en organisaties. Activiteiten voor de positie van de mandeeeës leden te verbeteren;

-Het organiseren van activiteiten voor vrouwen en familie. het helpen van bejaarden, het begeleiden van de jeugd, het opvoeden van de kinderen en ontwikkelen van hun gaven en ontplooien van hun mogelijkheden.

-Het geven van onderwijs, zoals diverse talen en mandaean geschiedenis;

-De mogelijkheden voor toegang tot de bibliotheek en archief;

-het bevorderen van betrokkenheid, liefde en hulp onder alle leden van de vereniging. Tevens het respect tonen voor de mandaëse tradities en de Nederlandse wetten.

-Het bestrijden van rassendiscriminatie, het verdedigen van mensenrechten en het stunen van vrede.

-Het kennen en oplossen van de problemen van de leden via constructieve discussies met inachtneming van het respecteren van andere meningen.

-het houden van contact met de hoge Spirituele Raad in Irak, de hoogste religieuze bron van de Sabiërs Mandeeës alsmede het versterken van de banden met het Vaticaan en de raad van kerken.

-De vereniging beoogt niet het maken van winst.

-De inkomsten komen van de ledenabonnementen.

526712_157396867722820_73591146_n (Medium)